Ouija - Bảng “biết nói” ma thuật (Phần 1)  • Vào giữa thế kỷ 19, phong trào hưởng ứng Chủ nghĩa Duy linh (Spiritualism) đã tràn qua khắp Hoa Kỳ. Trên các phương tiện truyền thông nhanh chóng lan truyền thông tin về việc hàng loạt phụ nữ có khả năng gặp gỡ và giao tiếp với người chết đã thu được một lượng lớn người theo dõi.


Hãy đăng nhập để trả lời