Vì sao não bộ chúng ta thích giải quyết vấn đề bằng cách “thêm” chứ không phải “bớt”?  • Bạn đã bao giờ nhận thấy chúng ta thường thử nghiệm và giải quyết vấn đề bằng cách “thêm” nhiều hơn thay vì “bớt” đi? Tạo ra nhiều cuộc họp hơn, nhiều biểu mẫu hơn, nhiều nút bấm hơn, nhiều kệ để đồ hơn, nhiều hệ thống hơn, nhiều mã lập trình hơn, v.v… Giờ đây, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân đằng sau xu hướng này.


Hãy đăng nhập để trả lời