Microsoft muốn mua công ty trí tuệ nhân tạo Nuance giá 16 tỉ USD


Hãy đăng nhập để trả lời