Samsung đã làm gì để cải thiện bảo mật trên điện thoại Galaxy?  • Bảo mật đã trở thành một trong những điều quan trọng hàng đầu, khiến các CIO luôn đau đầu hàng đêm. Chắc chắn, bảo mật là một vấn đề lớn. Và một trong những công ty chú trọng nhất đến điều đó nhất chính là Samsung Electronics.


Hãy đăng nhập để trả lời