Qualcomm cùng đối tác triển khai giải pháp thành phống thông minh IoT tại Việt Nam  • Qualcomm vừa ký kết hợp tác cùng tập đoàn SonKim Land và tập đoàn Infinite Computer Solutions (Infinite) để triển khai các giải pháp vạn vật kết nối (IoT) toàn diện cho dự án 9 Stellars, tạo nên một thành phố thông minh tại thành phố Thủ Đức mới.


Hãy đăng nhập để trả lời