Lượng bụi không gian rơi xuống Trái Đất mỗi năm là bao nhiêu?  • Theo một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Earth & Planetary Science Letters, có tới 5.200 tấn bụi không gian tích tụ trên bề mặt Trái Đất mỗi năm, chúng thực chất là những mảnh vỡ của sao chổi và tiểu hành tinh. Tuy nhiên, lượng bụi trên chỉ là phần còn sót lại trên bề mặt Trái Đất của vô số vụ va chạm của thiên thạch ngoài không gian vào khí quyển. Thực tế, lượng đất đá từ không gian rơi xuống Trái Đất mỗi năm còn lớn hơn rất nhiều.


Hãy đăng nhập để trả lời