Thiếu nữ ở Indonesia mắc 'Hội chứng người đẹp ngủ trong rừng', ngủ suốt hơn một tuần


Hãy đăng nhập để trả lời