Surface Laptop 4 ra mắt: Tùy chọn chip AMD, Intel, RAM tối đa 32GB, giá từ 999 đến 2399 USD


Hãy đăng nhập để trả lời