Dịch vụ tổng đài thương hiệu VoiceBrandname - dịch vụ hiển thị thương hiệu trên điện thoại  • Nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp chăm sóc khách hàng mà vẫn thực hiện đúng Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Tổng công ty Viễn thông Viettel đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ tổng đài thương hiệu Voicebrandname.


Hãy đăng nhập để trả lời