Microsoft chính thức cho Windows 10 1909 'về hưu' • Patch Tuesday 11/05 chính là bản cập nhật cuối cùng cho Windows 10 1909 bởi Microsoft đã chính thức cho phiên bản này về hưu, yêu cầu người dùng nâng cấp lên các phiên bản mới hơn để tiếp tục nhận được cập nhật.


Hãy đăng nhập để trả lời
 


 • CEO Mark Zuckerberg thừa nhận sự tồn tại của những nghiên cứu nội bộ mà cựu quản lý đưa ra, nhưng là để giúp Facebook hoạt động tốt hơn.

  Đọc thêm

 • Các địa điểm có thể dùng webcam máy tính để quét mã QR cá nhân thay vì phải sử dụng smartphone hoặc in mã trên giấy.

  Đọc thêm

 • Đại diện Apple cho rằng phần khuyết trên máy tính mới của hãng là cách xử lý thông minh để máy có thêm không gian hiển thị nội dung.

  Đọc thêm

 • Đại diện Apple cho rằng phần khuyết trên MacBook Pro là cách xử lý thông minh để máy có thêm không gian hiển thị nội dung.

  Đọc thêm