Microsoft chính thức khai tử Windows 10X  • Mới đây, Microsoft đã chính thức xác nhận, họ quyết định khai tử Windows 10X, một phiên bản Windows 10 rút gọn. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tận dụng một số công nghệ Windows 10X để đưa vào Windows 10. Thông báo này được đưa ra cùng thời điểm Microsoft phát hành bản nâng cấp Windows 10 lớn mới nhất.


Hãy đăng nhập để trả lời