Ra mắt Nissan Navara tại Việt Nam, 4 phiên bản, giá bán từ 748 triệu đồng


Hãy đăng nhập để trả lời