Hạ chí ảnh hưởng đến động vật như thế nào?  • Hạ chí là ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu, xảy ra vào thứ 2, ngày 21/6 lúc 03h32 (giờ phối hợp quốc tế). Sự kiện này xảy ra khi độ nghiêng của trái đất hướng về phía mặt trời đạt cực đại.


Hãy đăng nhập để trả lời