Trung Quốc đã dùng hơn 1 tỷ liều vắc xin Covid-19 để tiêm cho người dân


Hãy đăng nhập để trả lời