Cuộc cách mạng camera smartphone tiếp theo: Thay thế máy ảnh compact bỏ túi  • Sự so sánh hơn thua giữa smartphone với máy ảnh chuyên dụng đã diễn ra nhiều năm nay. So với năm 2010, doanh số máy ảnh số trong năm 2020 đã giảm 87%. Đây là một con số cho thấy máy ảnh số đang thực sự bị đe dọa.


Hãy đăng nhập để trả lời