Sự thật đằng sau cảnh báo "PC của bạn không thể chạy Windows 11"  • Một số người dùng đã nhận được cảnh báo “This PC can’t run Windows 11” (Chiếc PC này không thể chạy Windows 11) khi chạy phần mềm PC Health Check Tool của Microsoft nhằm kiểm tra tính tương thích của thiết bị. Thế nhưng, có vẻ như, công cụ PC Health Check Tool của Microsoft đã xác định sai.


Hãy đăng nhập để trả lời