FPT Shop giảm đến 3 triệu đồng giá bán iPhone 11, iPhone 12 và 12 mini  • FPT Shop vừa công bố chương trình giảm giá lớn nhất kể từ đầu năm, lên tới 3 triệu đồng, với sản phẩm giảm giá đặc biệt là iPhone 11, iPhone 12 và 12 mini từ ngày 27/06/2021, chỉ còn từ 14.990.000 đồng. Đây là chương trình phối hợp với Apple Việt Nam và FPT Shop là đơn vị tiên phong tiến hành giảm giá.


Hãy đăng nhập để trả lời