Phát hiện: Sao kim giống Trái Đất hơn bạn tưởng  • Sao Kim “giống Trái đất” hơn so với các lầm tưởng trước đây của các nhà khoa học. Kết luận này có được sau một nghiên cứu mới nhất cho thấy, hành tinh nằm gần Trái Đất vẫn đang có hoạt động về mặt địa chất.


Hãy đăng nhập để trả lời