Quy định mới khiến ngành công nghiệp dạy kèm 120 tỷ USD ở Trung Quốc lao đao  • Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đặt cược hàng tỷ USD để phát triển ngành công nghiệp dạy thêm trị giá 120 tỷ USD. Song, việc mở rộng các quy định hạn chế về dạy thêm đã khiến các công ty giáo dục tư đối mặt với tác động kinh doanh đáng kể.


Hãy đăng nhập để trả lời