Các bộ cài Windows 11 giả mạo có thể đính kèm malware  • Với những thay đổi và cải tiến mang lại, Windows 11 khiến nhiều người thích thú và mong muốn trải nghiệm ngay. Tất nhiên, Microsoft luôn giới hạn các phiên bản tiền phát hành cho một số người thử nghiệm được chọn.


Hãy đăng nhập để trả lời