Xe Tesla tụt hạng khi khảo sát chất lượng tại Trung Quốc, xếp "dưới mức trung bình"  • Người dùng tại Trung Quốc đã đánh giá chất lượng xe của Tesla “dưới mức trung bình” trong khi cho thấy phản hồi lạc quan đối với sản phẩm xe điện từ ba công ty khởi nghiệp nội địa trong cùng phân khúc, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy.


Hãy đăng nhập để trả lời