Công ty DEKRA chọn giải pháp Keysight xác nhận hợp quy thiết bị 5G và Wi-Fi  • Keysight Technologies vừa thông báo DEKRA, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đo kiểm toàn cầu, đã chọn các giải pháp đo kiểm 5G và internet vạn vật (IoT) của Keysight để tăng cường các các dịch vụ đo kiểm hợp quy cho các thiết bị 5G (NR), Wi-Fi 6 và Bluetooth 5 mới.


Hãy đăng nhập để trả lời