Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống trên một Trái đất phẳng?  • Trái đất – viên ngọc xanh tròn trĩnh - ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Đó vốn được xem là một định nghĩa quen thuộc từ trước đến nay, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn tròn nữa mà trở nên phẳng?.. Cùng khám phá xem Trái đất sẽ trông như thế nào nếu nó được “cán mỏng” ra như 1 chiếc bánh và liệu có bất kỳ lợi ích nào khi sống trên một “mặt phẳng” như vậy cùng với mặt trời và mặt trăng đang treo trên đầu không nhé.


Hãy đăng nhập để trả lời