Thêm 18 người Hà Nội, 2 Huế, một Quảng Trị nghi Covid-19


Hãy đăng nhập để trả lời