LG đã có thể bán iPhone tại hệ thống cửa hàng LG Best Shop  • LG Electronics đã chính thức “đắp mồ” mảng smartphone của mình từ tháng 7. Và sau khi đạt được các thỏa thuận, công ty Hàn Quốc sẽ bắt đầu bán iPhone tại các cửa hàng bán lẻ LG Best Shop của mình vào tháng 8.


Hãy đăng nhập để trả lời