Long An xin chi viện, Đồng Nai chuẩn bị 8.000 giường điều trị Covid-19
  • Làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 28/7, lãnh đạo tỉnh Long An xin hỗ trợ 40 máy thở cùng 460 bác sĩ điều trị, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm… Đồng Nai chuẩn bị phương án 8.000 giường điều trị Covid-19.


Hãy đăng nhập để trả lời