Gắn nhãn Channel, một chai nước có giá cao gấp 30 hay 300 lần bình thường


Hãy đăng nhập để trả lời