Tại sao trọng lực lại kéo chúng ta xuống mà không phải là… đẩy lên?  • Tại sao khi trái táo rụng, nó lại rơi xuống mặt đất mà không phải là bay vút lên không trung? Hay vì sao các hành tinh có thể quay quanh các ngôi sao mà không phải bay tứ tán mỗi nơi mỗi hướng?.. Và, lực hấp dẫn là gì mà nó có khả năng khiến cho các vật có khối lượng hoặc năng lượng bị hút vào nhau?


Hãy đăng nhập để trả lời