Những vụ hack điện thoại trấn động đang bôi nhọ hình ảnh "quốc gia khởi nghiệp" của Israel  • Lực lượng Mossad với những hoạt động gián điệp táo bạo trên toàn thế giới. Quốc gia khởi nghiệp, ngôi nhà của những ý tưởng tỷ đô. Đó là hai hình ảnh đặc trưng khiến người ta nhớ đến Israel, cũng là điều mà các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp nước này từ lâu đã luôn đề cao trước bạn bè thế giới.


Hãy đăng nhập để trả lời