PS5 bán được 10 triệu chiếc, trở thành thế hệ PlayStation bán chạy nhất


Hãy đăng nhập để trả lời