Testosterone ảnh hưởng như thế nào đến thành công?  • Nhân dịp Thế vận hội đang diễn ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem testosterone có ảnh hưởng như thế nào đến sự thành công của các vận động viên nói riêng và sự thành công của nhân loại nói chung. Nồng độ testosterone như thế nào là hợp lý và như thế nào có thể gây ảnh hưởng đến con người?


Hãy đăng nhập để trả lời