Forbes gọi Bkav là công ty AI có ảnh hưởng đầu tiên triển khai Qualcomm Cloud AI 100


Hãy đăng nhập để trả lời