Apple lo ngại thiếu chip có thể khiến iPhone khan hàng, khó mua



  • Tình trạng thiếu hụt chip đã khiến hoạt động sản xuất ô tô và sản phẩm điện tử gián đoạn trên toàn cầu. Và điều đó có vẻ sẽ kéo dài sang năm sau khi Apple mới đây xác nhận rằng họ dự đoán các rắc rối về nguồn cung sẽ lan đến iPhone.


Hãy đăng nhập để trả lời