Đọ LG G1 và LG GX 65 inch: lần đầu so tấm nền OLED Evo thế hệ mới và đời cũ  • LG G1 và GX đều là những TV OLED 4K cao cấp của LG. G1 là phiên bản của năm nay, còn GX là phiên bản ra năm ngoái. Ngoài thời điểm ra mắt, hai TV này có một điểm khác nhau về công nghệ có lẽ nhiều người muốn biết trong thực tế như thế nào.


Hãy đăng nhập để trả lời