Đây là trung tâm thiết bị nhiếp ảnh Nikon tại Olympic Tokyo 2020  • Thế vận hội Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo trong năm nay có thể không có sự cổ cũ của người hâm mộ, nhưng các nhiếp ảnh gia vẫn có mặt. Và các công ty như Canon và Nikon vẫn có những phòng chứa đầy thiết bị máy ảnh của mình để hỗ trợ mọi nhiếp ảnh gia xuất hiện.


Hãy đăng nhập để trả lời