AMD cảnh báo nguồn cung chip sẽ bị thắt chặt đến hết năm


Hãy đăng nhập để trả lời