Kế hoạch mở rộng sản xuất ở nước ngoài của TSMC bị nghi ngờ về hiệu quả  • Sau động thái thành lập nhà mày sản xuất chip 5nm tại Mỹ cũng như mở rộng công suất xưởng đúc tại Trung Quốc, TSMC gần đây đã xác nhận ý định xây dựng nhà máy sản xuất chip của mình ở Nhật Bản và Đức nhằm phục vụ khách hàng của mình tại các quốc gia này tốt hơn.


Hãy đăng nhập để trả lời