Trung Quốc 'siết' sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt


Hãy đăng nhập để trả lời