Em bé rò khí thực quản do nuốt phải pin


Hãy đăng nhập để trả lời