Không phải cá mập, chuột mới là nỗi ám ảnh với các mạng viễn thông Australia  • Đại dịch chuột “trăm năm mới có một lần” đã liên tục càn quét vùng đất đông nam nước Úc (Australia) trong gần 12 tháng nay. Loại sinh vật này không chỉ nhắm tới mùa màng, cây trồng mà chúng còn đang tấn công cả trang thiết bị máy móc.


Hãy đăng nhập để trả lời