MacBook M1 bị phàn nàn màn hình dễ bị nứt


Hãy đăng nhập để trả lời