Mẹo tự động hoá tác vụ trên iPhone với ứng dụng Shortcuts  • Bạn có thể sử dụng iPhone để tạo ra những luồng công việc giúp tiết kiệm thời gian và những tác vụ tự động thực hiện mà không cần người dùng phải động tay động chân với ứng dụng Shortcut có sẵn.


Hãy đăng nhập để trả lời