Tại sao chúng ta thích xem người khác ăn uống qua mạng?  • Khi Winny Hayes tham gia TikTok, cô nghĩ rằng ứng dụng video xã hội này chủ yếu là các video hát nhép và nhảy. Cô ấy vẫn chưa biết gì về thế giới ẩm phẩm trên đó: từ mì ống, kem, món tráng miệng và bất cứ thứ gì. Tất cả đều được thả vào chiếc “nồi chiên TikTok”.


Hãy đăng nhập để trả lời