Mỹ hợp tác Nhật, quyết chiến với Trung Quốc bằng máy tính lượng tử  • Vừa qua, IBM vừa công bố máy tính lượng tử đầu tiên của Nhật Bản IBM Quantum System One hướng tới lĩnh vực thương mại. Dự án đánh dấu một bước tiến cho sự hợp tác Nhật - Mỹ trong lĩnh vực cạnh tranh gay gắt vốn đã bị cuốn vào cuộc chiến giành ưu thế công nghệ với Trung Quốc.


Hãy đăng nhập để trả lời