Sư thầy mở lớp ôn thi miễn phí qua mạng



  • Không chỉ ôn thi môn ngữ văn cho các sư thầy, sư cô ngay tại chùa, vị sư thầy trẻ Minh Giải ở chùa Huyền Không (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà) còn có một lớp dạy miễn phí bằng hình thức livestream trực tiếp thông qua facebook và Youtube cho hơn 140 người đăng ký theo học.


Hãy đăng nhập để trả lời