ZTE không còn cô đơn! Các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc bắt đầu chạy theo camera dưới màn hình


Hãy đăng nhập để trả lời