Dân mạng Trung Quốc cho rằng VĐV Olympic Nhật Bản đã gian lận  • Trước thềm Thế vận hội Tokyo, Ủy ban Thế vận hội Quốc tế đã sửa đổi và duyệt khẩu hiệu: “Faster, Higher, Stronger — Together” (tạm dịch: “Cùng nhau Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn”. Nhưng lời kêu gọi đoàn kết đó đã không còn hiệu lực đối với nhiều người trên Internet Trung Quốc.


Hãy đăng nhập để trả lời