Phát hiện sốc về khả năng tiết kiệm pin của chế độ dark mode  • Màn hình AMOLED và giao diện người dùng ở chế độ tối (dark mode) rất phổ biến trên smartphone những năm qua, chủ yếu dựa trên ý kiến cho rằng chúng giúp thiết bị tiết kiệm năng lượng, đặc biệt khi kết hợp cả hai yếu tố.


Hãy đăng nhập để trả lời