Cá heo có thực sự thông minh như bạn tưởng?  • Trí thông minh của động vật là một chủ đề thường được tranh cãi và mang tính chủ quan cao. Cuộc cuộc tranh cãi đôi khi xoay quanh việc chó mới là loài thông minh nhất hay cá heo mới thông minh nhất hành tinh?


Hãy đăng nhập để trả lời