Windows 11 “làm khó” quá trình thay đổi trình duyệt mặc định  • Windows 11 đã đi kèm với trình duyệt Microsoft Edge và Microsoft chẳng muốn bạn sử dụng Google Chrome, Mozilla Firefox hay bất kỳ tùy chọn khác làm trình duyệt mặc định. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể thay đổi trình duyệt mặc định của mình, nhưng phải thực hiện thêm một vài bước “làm khó”.


Hãy đăng nhập để trả lời